KOKOS / COCONUT

Dušan-Váňa-Kokos

Dušan Váňa - Kokos

Foto: KIVA

Kokos, barvený silikon, lidské vlasy, sádra, výška 11cm, 2013

Coconut, toned silicone, plaster, human hair, height 11cm, 2013

Reklamy