KUŘÁCKÝ POMNÍK / THE SMOKERS´ MONUMENT

 

Kuřácký pomník, tonovaný beton, 65cm, 2006

The Smokers´ Monument, toned concrete, 65cm, 2006

.

Práce na téma modelované autoportrétní zátiší (1.ročník v.š.).

Konstrukce z cigaretových krabiček jako křehká podstava kuřákova.

.

Pozn.  Kouřit jsem přestal až v roce 2011

 

Work on the topic of Moulded Self-portrait Still Life (1st year of studies), construction made of cigarette boxes as the fragile basis of a smoker.

Note: I haven´t stopped smoking until 2011.

 

Reklamy