LIDSKÁ VOZÍTKA / THE HUMAN CARRIAGES

.

prospekty z akce

Lidská vozítka, spolu s Václavem Prokešem, akce v rámci Divadla v trávě Bechyně, 2003

The Human Carriages,  along with Václav Prokeš, action during the Theatre in the Grass Festival, Bechyně, 2003

 

.

Stylizace člověka do stroje – živého motoru.

Divák (vezený účastník) ovládal své „vozítko“ za pomoci šipek na speciálním  joisticku – odtud šel signál do zaslepených brýlí  „motoru“, kde se rozsvítila dioda pro daný směr – vozítko se rozjelo.

A stylization of a human into a machine – living engine.

The spectator (carried participant) controlled his „carriage“/„wheelchair“ by means of arrows  on a special joystick from where the signal went back to the glasses of „an engine“, where a diode for the selected direction lit and the carriage  departed. 

 

 

Reklamy