MEČ ŽELEZNÝ A MEČ DUCHA / THE SWORD OF IRON AND THE SWORD OF A SPIRIT

 MEČ ŽELEZNÝ

 THE SWORD OF IRON

 MEČ DUCHA

THE SWORD OF A SPIRIT

Meč železný a Meč ducha, fotomontáže, 84×59, 2002

The Sword of Iron and The Sword of A Spirit, photomontages , 84×59, 2002

Reklamy