MEDÚZA / THE MEDUSA

Medúza, interaktivní objekt (ve výstavbě), umělý kámen, RC sada, 2008

The Medusa, interactive object (in construction), artificial stone, remote control set, 2008

.

Elektronický objekt ovládaný vysílačkou by se v budoucnu měl proměnit v interaktivní – oči budou sledovat kolem se pohybující diváky. Mytologická postava Gorgony Medúzy – žena potrestaná za svoji pýchu přeměnou v odpudivé stvoření s hady na hlavě. Kdo se jí podívá do očí, ten zkamení. Jak potrestat krásnou pyšnou ženskou? Udělej z ní škaredého chlapa.

This electronic object now controlled by a radio transmitter is supposed to transform into an interactive one – the eyes will follow the moving spectators. It represents the mythological character  of Medusa – a woman punished for her pride by being transformed into an awful creature with snakes on her head. Who looks into her eyes turns into stone. How to punish a beautiful proud woman? Make an ugly man of her.

.

.

.

Reklamy