MELOUN / MELON

Meloun

Meloun Dušan Váňa

melon Dušan Váňa

Meloun, barvený silikon, acrystal, polyuretanová pěna, 2015

Melon, toned silicone, acrystal, polyurethane foam, 2015

Reklamy