MINIGOLF / THE MINI-GOLF

Minigolf, nýtovaný  plech, 150cm, 2004

The Mini-golf, nailed metal plate, 150cm, 2004

.

.

Objekt vznikl v rámci mezinárodního uměleckého symposia – ve francouzském St. Hippolyte du fort.

Jednotící téma celého symposia bylo Static/Mobil.

The object was created during the international artistic symposium in St. Hippolyte du Fort, France, organized by the E-space society – Static/Mobile – as a unifying element of the symposium.

Reklamy