NEJSEM Z PLYŠE / I AM NOT OF PLUSH

.

Nejsem z plyše, plech, nýty, plyš, keramika,V – 65cm, 2005

I Am Not of Plush, metal plate, nails, plush, ceramics, h – 65cm , 2005

.

Reklamy