NEKONEČNĚ MALÁ VZDÁLENOST / THE ENDLESSLY SHORT DISTANCE

 

Nekonečně malá vzdálenost, polystyren, akryl, disperze, 93x93cm, 2003

The Endlessly Short Distance, polystyrene, acrylic paint, disperse material, 93x93cm, 2003

 

Opojen“ vlastním vynálezem“ fraktálu (ad. Bílý krystal) jsem vyrobil dva didaktické reliéfní obrazy.

Nekonečně malá vzdálenost je jedním znich a vlastně popisuje co je to fraktál.

Enchanted by my own invention of the Fractal (see The White Crystal) I have created two didactic relieve paintings.

In fact, The Endlessly Short Distance describes what the fractal is.

Reklamy