PRSAR / THE BREASTER

 

.

Dusan Vana - Prsar / The Breaster

Dusan Vana Prsar /the Breaster

Dusan Vana Prsar / The Breaster

foto: KIVA

video: Aleš Kilián

Prsar, barvený silikon, elektronika, nerez ocel, 125x15x15cm, 2011

The Breaster, toned silicone, electronic system, stainless steel, 125x15x15cm, 2011 

.

Diplomová práce

The Diploma

.

Objekt ze série antropomorfních kinetických předmětů.

Object provenient from the series of anthropomorphic kinetic objects.

.

Prsar – terapeutický přístroj. Četl jsem o studiích, které tvrdí, že by se

muž měl denně asi 15 minut dívat na dámská ňadra. Toto počínání

má údajně mít blahodárný účinek na množství cholesterolu v krvi a

správné fungování srdce. Věřím, že pokud je tento pohled rytmicky

stimulován optimální tepovou frekvencí sedmdesáti úderů za minutu

bude účinek ještě lepší.

The Breaster – a therapeutic device.  Once I´ve read there are theories claiming that a man should look at woman´s breasts at least 15 minutes a day. Such behaviour is supposed to have a positive influence on the quantity of colesterol in the blood and a healthy function of a heart. I believe that if this sight is being rhytmically stimulated by the optimal pulse frequency of 70 palpitations a minute, it will improve the result.

 

Reklamy