RODINA / THE FAMILY

Rodina, společný projekt s Petrem Jabůrkem, interaktivní objekt, kombinovaná technika, 75 x 100 x 115 cm, 2008

The Family, cooperation with Petr Jabůrek, an interactive object, combined technique, 75 x 100 x 115 cm, 2008

.

Tento objekt vznikl v třetím ročníku v rámci meziatrliérových projektů (Ateliery: Multimedia – Socha1) na téma rodina.

Lastura jako symbol ochrany – perla jako ochraňovaná rodina.

Záměr: pakliže se kdokoli přiblíží – lastura se začne zavírat (chránit rodinu).

Projekt nebyl bohužel nikdy dokončen – chyběla interaktivní složka. Objekt fungoval pouze na dálkové ovládání po drátě.

This object had been created during the 3rd year of my studies as a part of the inter-department projects (The studios of Multimedia and Sculpture I.) on the topic – The Family.

The shell as the symbol of protection – the pearl as the protected family.

The intention: If anybody gets closer to the shell, it´ll start to close – protect the family.

Unfortunately the project was never finished – the interactive part was missing, so the object functioned only connected to a remote control by a  wire.

Reklamy