RUBIKOVA KOST / RUBIKS BONE

RUBIKS BONE, MONIKA HORCICOVA, DUSAN VANA, 3D PRINT

RUBIKS BONE, RUBIKOVA KOST, MONIKA HORCICOVA, DUSAN VANA, 3D PRINT

RUBIKOVA KOST, RUBIKS BONERUBIKOVA KOST, RUBIKS BONE,

RUBIKOVA KOST, RUBIKS BONE

RUBIKOVA KOST, RUBIKS BONE, MONIKA HORCICOVA, DUSAN VANA, 3D PRINT

(foto Jan Vermouzek)

Rubikova kost, spolu s MONIKOU HORČICOVOU,  3D tisk, polyuretanová pryskyřice, délka kosti 44cm – variabilní rozměry, 2013

Rubiks Bone, in cooperation with MONIKA HOČICOVÁ, 3D print, polyurethan resin, lenght of bone 44cm – variable dimensions, 2013

Reklamy