ŠMÍRÁCI / THE SEEKERS

 

Šmíráci, kolorovaný polyester, elektronika, nerez ocel, 28x40x40cm, 2011

The Seekers, coloured polyester resin, electronic system, stainless steel,  28x40x40cm, 2011

Objekt ze série antropomorfních kinetických předmětů.

Object provenient from the series of anthropomorphic kinetic objects.

Šmíráci: Znázorňují pět prstů jedné ruky pátrajících po pokožce. Jde o transformaci „pohlazení“.  Každý z prstů ožívá jako samostatný subjekt, či tvor       a jako takový se sám téměř nezávisle na ostatních rozhoduje kudy povede jeho cesta.

The seekers: the five fingers of a hand are exploring the skin.  It represents the transformation of a caress. Each finger revives as an independent subject or a creature, that as a such decides almost independently its way to go.

 

Reklamy