UCHÝLI / THE EARFLIES

Uchýli, barvený silikon, elektronika, nerez ocel, 40x40x8cm, 2011

The Earflies, toned silicone, electronic system, stainless steel,  40x40x8cm, 2011 

Objekt ze série antropomorfních kinetických předmětů.

Object provenient from the series of anthropomorphic kinetic objects.

Námětem pro tvorbu Uchýlů mi byl snový výjev, ve kterém se jeden z nich nacházel. Následně jsem zjistil, že ucho v lidském podvědomí údajně symbolizuje ženský pohlavní orgán. Prezentuji zde tedy skrytý erotický výjev podtržený lyrickým příběhem dvou motýlů v prostředí pomyslné entomologické skříňky.

The inspiration for creating the Earflies was a vision from one of the dreams I had, in which one of them appeared. Later I found out, that allegedly an ear symbolizes a feminine reproductive organ in the human subconscience. Therefore, here I present a hidden erotic motive, highlighted by a lyrical story of two butterflies in an imaginary enthomologic display cabinet environment.

Reklamy