VOLNÝ AUTOPORTRÉT / THE SELF-PORTRAIT OF CHOICE

 

.

 

 

.

 


.

 


.

Volný autoportrét, papír, polyester, latex, balónky, helium, 2006

The Self-portrait of Choice, happening, paper, polyester resin, latex paint, helium filled balloons, 2006

 

Práce na téma „Volný autoportrét“.

U příležitosti obhajob klauzurních prací jsem vypustil vlastní autoportrétní bustu zavěšenou na balóncích s héliem.

O dalším osudu busty nemám žádné zprávy.

A work on the topic of The Self-portrait of Choice.  At the event of semestral work presentation I have launched a self-portrait bust hung and tied to the helium filled balloons. Since that moment I haven´t got any further information about its destiny.

 

Reklamy