VYŠŠÍ MOCNOSTI / THE HIGHER POWERS

Vyšší mocnosti, předměty nalezené v krajině, povodně 2002

The Higher Powers, objects found in the landscape, floods 2002 

Reklamy