CURRICULUM VITAE

Jméno a příjmení / Name and surname: portret

MgA. DUŠAN VÁŇA

Datum narození / Date of birth :

10.6.1982

______________________________________________________________________________

Profese / Profession :

 

od 2008 / since 2008 

Sochař na volné noze

Freelance sculptor

 

od 2013 / since 2013

Operátor robotického frézování při Studiu digitálního sochařství FaVU VUT

The operator of robot tooling in the Studio of Digital Sculpture – Faculty of Fine Arts, BUT

 

2012 – 2014

Technický asistent v Ateliéru sochařství 1

Fakulta výtvarných umění VUT v Brně

Technical assistant in the sculpture studio 1

Faculty of Fine Arts, The University of Technology of Brno

______________________________________________________________________________

Vzdělání / Education:

 

od 2014 / since 2014

Doktorský studijní program – Fakulta výtvarných umění VUT v Brně

PhD. program – Faculty of Fine Arts, The University of Technology of Brno

 

2014

Studijní pobyt na School of Visual Arts, 209 E 23rd St, New York, NY 10010, United States of America

Study visit on School of Visual Arts, 209 E 23rd St, New York, NY 10010, United States of America

 

2005-2011

Fakulta výtvarných umění VUT v Brně

Faculty of Fine Arts, The University of Technology of Brno

Rybářská 13/15, 60300, Brno

Ateliér sochařství 1

The department of Sculpture 1

(Vedoucí ateliéru / Head of the department : doc. ak. soch. Michal Gabriel)

 

2001-2002

Základní umělecká škola Václava Pichla

The Elementary School of Arts of Václav Pichl

Klášterní 39, 39165, Bechyně

výtvarný obor / The Fine Arts Department

(PaeDr Jan Svoboda)

 

1998 – 2002

Střední průmyslová škola keramická v Bechyni

The High School of Ceramic Craft, Bechyně

Písecká 203, 391 65, Bechyně

obor: Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu

Specialisation: Design of Ceramics and Porcelain

 

1992 – 1996

Základní umělecká škola Šumperk

The Elementary School of Arts, Šumperk

Žerotínova 11, 78701, Šumperk

výtvarný obor / The Fine Arts Department

(Akad. mal. Anežka Kovalová)

______________________________________________________________________________

Výstavy / Exhibitions:

 

2018

NordArt 2018 – Na hranicích bezmezného a budoucího, Kunstwerk Carlshütte, Vorwerksallee 1, Büdelsdorf – Německo

NordArt 2018 – At the border of infinity and future, Kunstwerk Carlshütte, Vorwerksallee 1, Büdelsdorf – Germany

Poruszone – Zawieszone, Stara Kopalnia – Galeria Centrum Ceramiky Unikatowej, Valbřich – Polsko

Poruszone – Zawieszone, Stara Kopalnia – Galeria Centrum Ceramiky Unikatowej, Walbrzych – Poland

Analog versus digital, Galerie města Trutnova, Slovanské náměstí 38, Trutnov

Analog versus digital, Trutnov city Gallery, Slovanské náměstí 38, Trutnov

2017

Határtalan design, galerie Nádor, náměstí Szechenyi 15, Pécs – Maďarsko

Design without borders, Nádor gallery, Széchenyi square 15, Pécs – Hungary

Выставка современного искусства Чехии (Výstava současného umění České republiky) Národní centrum současného běloruského umění v Nekrasově, Nekrasov 3, Minsk – Bělorusko

Exhibition of Contemporary Art of the Czech Republic, National Center of Contemporary Art of the Republic of Belarus in Nekrasov, Nekrasov 3, Minsk – Belarus

Art safari – Hostina, galerie BUBEC, Praha 5 – Řeporyje

Art safari – Banquet, BUBEC gallery, Praha 5 – Řeporyje

2016

AS1 – Fragmenty současnosti, Galerie Mariánská, Pražská třída 1, České Budějovice

AS1 – Fragments Of Contemporaneity, Mariánská Gallery, Pražská třída 1, České budějovice

Magické komnaty – Zlín, Zlínský zámek o.p.s., Soudní 1, Zlín (stálá expozice)

Magic chambers – Zlín, Zlín Chateau o.p.s., Soudní 1, Zlín (permanent exhibition)

Etcetera 1 1/2, Galerie Kvalitář, Senovážné náměstí 17, Praha 

Etcetera 1 1/2, Kvavitář Gallery, Senovážné náměstí 17, Prague

Digital exchange, Galerie města Trutnova, Slovanské náměstí 38, Trutnov

Digital Exchange, Trutnov city Gallery, Slovanské náměstí 38, Trutnov

 

2015

Etcetera 1, Galerie Kvalitář, Senovážné náměstí 17, Praha 

Etcetera 1, Kvavitář Gallery, Senovážné náměstí 17, Prague

Sklizeň, Galerie Kaple, Komenského 169, Valašské Meziříčí (samostatná výstava)

Harvest, Kaple Gallery, Komenského 169, Valašské Maziříčí (solo exhibition)

20. Triennale Grenchen 2015, Grenchen, Switzerland

20. Triennale Grenchen 2015, Grenchen, Switzerland

Crashtest 5 – Transmission, Topičův klub, Národní 9, Prague1

Crashtest 5 – Transmission, Topičův klub, Národní 9, Prague1

Dušan Váňa – solo exhibition, De:Formal, online gallery 

Dušan Váňa – solo exhibition, De:Formal, online gallery 

Sochy zahradě V, Kroměříž

Sculptures for garden V, Kroměříž

Sochy na hrad, hrad Špilberk, Brno

Sculptures to castle, Špilberk castle, Brno

Autoportrét, Divadlo Reduta, Zelný trh 4 Brno

Selfportrait, Reduta Theatre, Zelny trh 4, Brno

Tělo, Galerie Jána Šmoka,  Dvořákova 12, Jihlava (samostatná výstava)

Body, Ján Šmok Gallery,  Dvořákova 12, Jihlava (solo exhibition)

AS 1 2015, Galeria Statua, Zámocká 47, Bratislava, Slovenská republika

AS1 2015, Statua Gallery, Zámocká 47, Bratislava, Slovak Republic

Art Prague 2015, Kafkův dům, Náměstí Franze Kafky 3 ,Praha

Art Prague 2015, Kafka’s house,Franz Kafka square, Prague

 

2014

ASI Okruh,  Galerie Sýpka, Osová Bitýška, Vlkov

ASI Okruh, Sypka Galery, Osová Bitýška, Vlkov

Byt č.2, Galerie 2+1, U Nádraží 602, Bechyně (samostatná výstava)

Byt č.2, 2+1 Gallery, U nádraží 602, Bechyně (solo exhibition)

Ateliér Socha 1, Galerie města Trutnova, Slovanské náměstí 38, Trutnov

Ateliér Socha 1, Trutnov city Gallery, Slovanské náměstí 38,Trutnov

Digital exchange, Galerie U Dobrého pastýře, Radnická 4, Brno

Digital exchange, U Dobreho pastyre Gallery, Ranická 4, Brno

Adamovo jablko, Galerie Doma – Svatoborská 413, Kyjov (samostatná výstava)

Adamovo jablko, Doma Gallery – Svatoborská 413, Kyjov (solo exhibition)

3D Printshow,  Metropolitan Pavilion – 125 West 18th Street, New York

3D Printshow,  Metropolitan Pavilion – 125 West 18th Street, New York 

 

2013

Everything Digital, SVA Flatiron Gallery, 133/141 West 21 Street, New York

Everything Digital, SVA Flatiron Gallery, 133/141 West 21 Street, New York

Apartment private art party IV, vila Střelák, Pisárecká 7, Brno

Apartment private art party IV, vila Střelák, Pisárecká 7, Brno

Krystalíza her, Muzeum města Brna, Hrad Špilberk, Brno

Games crystallisate, Brno City Museum, Špilberk castle, Brno

V pohybu, Galerie Stožár, Veletržní 17, Praha (samostatná výstava)

In motion, Galerie Stožár, Veletržní 17, Praha (solo exhibition)

 

2012

S-Flux, Galerie G99, Dominikánská 9, Brno

S-Flux, Galery G99, Dominikánská 9, Brno

Poezie prostoru – prostor poezie, Topičův salon, Národní 9, Praha

Poetry of space – space of poetry, Topičův salon, Národní 9, Praha

Těžký výběr, Galerie Sýpka, Osová Bitýška, Vlkov

Těžký výběr, Sypka Galery, Osová Bitýška, Vlkov

Sinnesrausch,  OÖ Kulturquartier, OK Platz 1, 4020 Linz,  Rakousko

Sinnesrausch,  OÖ Kulturquartier, OK Platz 1, 4020 Linz,  Austria

Socholití, Galerie Mini, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, Brno

Sculptures made of cast iron, Gallery Mini, Faculty of Architecture, Brno University of Technology, Porici 273/5, Brno

Apartment private art party II, Apartmán No.5/6, Grohova 2, Brno

Apartment private art party II, Apartment No.5/6, Grohova 2, Brno

Digitální sochy, 1. Art Consulting Brno, Malinovského náměstí 2, Brno

Digital sculptures, 1. Art Consulting Brno, Malinovskeho namesti 2, Brno

 

2011

Digitální sochy,   Centrum současného umění DOX, Poupětova 1 Praha 7 (15.12.2011 – 9.1.2012)

Digital sculptures , DOX Centre for Contemporary Art, Poupetova 1, Prague 7 (15.12.2011 – 9.1.2012)

Diplomky 2011, The Chemistry Gallery, U lužického semináře 11, Praha 1

The Diplomas 2011, The Chemistry Gallery, U luzického seminaree 11, Prague 1

A, B, C, D, E, F – Abeceda diplomanta FaVU 2011, Dům pánu z Kunštátu, Dominikánská 9, Brno

A, B, C, D, E, F – Alphabet of  FaVU master student 2011, Dum panu z Kunstatu, Dominikanska 9, Brno

 

2010

Play, Galerie Mánes, Masarykovo nábreží 250, Praha 1 (4. 11. 2010 – 20. 2. 2011)

Play, Mánes Gallery, Masarykovo nabrezi 250,  Prague, (4. 11. 2010 – 20. 2. 2011)

Experience Contemporary, Taste Fututre, Hotel Hilton, Pobrežní 1, Praha 8

Experience Contemporary, Taste Fututre, Hotel Hilton, Pobrezni 1, Praha 8

AS1, Centrum současného umění DOX, Poupětova 1 Praha 7

AS1, DOX Centre for Contemporary Art Poupětova 1, Prague 7

Mozartovská noc, Divadlo Reduta, Zelný trh 4, Brno

Mozart night, Reduta Theatre, Zelny trh 4, Brno

 

2009

Ateliérová výstava, Divadlo Reduta, Zelný trh 4 Brno

Atelier exhibition, Reduta Theatre, Zelny trh 4, Brno

Klášter – Bechyně 1995 – 2009: Místo průniku, Divadlo Reduta, Zelný trh 4 Brno

Bechyne – Monastery 1995 -2009: Intersection point, Reduta Theatre, Zelny trh 4, Brno

 

2008

Ve výloze, Kafé Sausalito, Veveří 10, Brno

In the shop window, Kafe Sausalito, Veveri 10, Brno

Ateliérová výstava, Galerie Doubner, Václavské náměstí 15, Praha

Atelier exhibition, Doubner Gallery, Vaclavske namesti 15, Prague

V Praze je blaze, Galerie kritiků, Jungmanova 31, Praha

Prague is blessed, Critics Gallery, Jungmanova 31, Prague

Studenti FaVU Brno,Galerie ARS, Veselá 39, Brno

Students of FaVU Brno, ARS Gallery, Vesela 39, Brno

 

2007

Figurama 07, Muzeum Policie České republiky, Ke Karlovu 1, Praha 2 – mezinárodní putovní výstava

Figurama 07, Czech Republic Police Museum, Ke karlovu 1, Prague 2 – travelling international exhibition

Malba a plastika, Galerie Louvre, Národní třída 20, Praha 1

Painting and Sculpture, Louvre Galery, Narodni trida 20, Prague 1

 

2006

Přehlídka ateliérových prací, Galerie Doubner, Václavské náměstí 15, Praha

Atelier works show, Doubner Gallery, Vaclavske namesti 15, Prague

Místo pro člověka, Trialog, Brno

Place for man, Trialog, Brno

 

2005

Otevřené prostory, Klášter Bechyně, Klášterní 39, 391 65, Bechyně

Open spaces, Bechyne Monastery, Klasterni 39, 391 65, Bechyne

 

2004

Static-Mobil, mezinárodní umělecké sympozium, St.Hipollyt, E-space, Francie

Static-Mobil, International Art Symposium, St.Hipollyt, E-space, France

Výstava, Dirty Galery, Jugoslávská 27, Praha 2

Exhibition, Dirty Galery, Jugoslavska 27, Prague 2

Biozvěny, Nemocnice U sv. Anny, kaple sv. Anny, Brno

“Biozvěny”, St. Anna Hospital, St. Anna chapel, Brno

 

2003

Privátní zpovědi,ančerlova lihoparna, Bechyně

Private confession, Ancerlś distillery, Bechyne

Lidská vozítka (projekt),Divadlo v trávě, Bechyně, 2003

The Human Carriages (project), In the grass theatre, Bechyne, 2003

______________________________________________________________________________

Další informace / Other information :

 

Člen Občanského sdružení Klášter, Klášterní 39, 391 65, Bechyně

Member of the Civic Association Klaster, Klasterni 39, 39165, Bechyne

Reklamy

.

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s